ტომ. 5 No. 2 (2022)

					ნახვა ტომ. 5 No. 2 (2022)
გამოქვეყნებული: 2022-12-21

სრული გამოცემა

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

სამეცნიერო სტატიები : არქეოლოგია, ეთნოლოგია