ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი „აღმოსავლ­ეთ­მცოდნეობის მაცნე“ დაარსდა 2018 წელს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტის ჰუმანი­ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ბაზაზე. ჟურნალის მიზანია სამეცნიერო საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე კვლევების შესახებ აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგებში. 

განცხადებები

„აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე“ - ჟურნალი ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში

2024-02-04

მიმდინარე გამოცემა

ტომ. 6 No. 2 (2023)
					ნახვა ტომ. 6 No. 2 (2023)
გამოქვეყნებული: 2023-12-27

სრული გამოცემა

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა

არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ნუმიზმატიკა

ყველა გამოცემის ნახვა