ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი „აღმოსავლ­ეთ­მცოდნეობის მაცნე“ დაარსდა 2018 წელს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტის ჰუმანი­ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ბაზაზე. ჟურნალის მიზანია სამეცნიერო საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე კვლევების შესახებ აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგებში. 

განცხადებები

„აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე“ - ჟურნალი ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში

2024-02-04

მიმდინარე გამოცემა

ტომ. 7 No. 1 (2024)
					ნახვა ტომ. 7 No. 1 (2024)
გამოქვეყნებული: 2024-05-16

სრული გამოცემა

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ნუმიზმატიკა

თარგმანი

მოგონება, მოღვაწეობა

ყველა გამოცემის ნახვა