სტატიის დეტალებზე დაბრუნება თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი და მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა