საბაჰათინ ალი (1907-1948) – „მერცხალი“

ავტორები

  • ნატო ხარშილაძე ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-8366-8820

საკვანძო სიტყვები:

მერცხალი, განცდა, ქალი, მზერა

ანოტაცია

მე-20 საუკუნის გამოჩენილი თურქი მწერალი საბაჰათინ ალი 1907 წელს თურქეთში დაიბადა. მამა, რომელიც ადრე გარ­დ­ა­ე­ც­ვ­ალა, ოფიცერი იყო. ოჯახს საცხოვრებელის შეცვლა ხშირად უწე­ვდა. მწერალმა კარგი განათლება ჯერ სტამბოლში მიიღო. იქ დაამ­თ­ავრა პედაგიური სასწავლებელი და ქალაქ ოზგატში მასწ­ა­ვლ­ებლად დაიწყო მოღვაწეობა.

1928-1930 წლებში საბაჰათინ ალი ბერ­ლ­ინის უნივერს­იტ­ეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლ­ო­ბდა, სადაც ნაცისტ სტუ­დენტთან ეროვნულ ნიადაგზე ჩხუბი მოუ­ხდა. მწერალი იძულებული გახდა დაეტოვებინა უნი­ვერს­ი­ტ­ეტი და სამ­შ­ობ­ლოს დაბრუნებოდა. ქალაქ აიდინში, კონ­ი­­ასა და ანკარის სკო­ლ­­ე­ბში გერმენულ ენას ასწავლიდა. არაე­რ­თხელ იყო გასამარ­თ­ლ­ე­ბ­ული თურქეთის მთავრობის მიმართ კრი­ტიკული აზრის გამოხა­ტვისთვის.

1948 წელს სამშობლოს დატ­ოვება და ევროპაში გაპარვა გად­აწყვიტა, მაგრამ ახლო მეგ­ობარმა პოლიციაში დაასმინა. მწე­რ­­ალი თურქეთ-ბულგარეთის საზღვარზე დააკავეს. ერთ-ერთი ვერს­იით, იქვე დახვრიტეს, მეორე ვერსიით კი პოლიციაში დაკი­თ­ხვისას  მოკლეს.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნატო ხარშილაძე, ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო, 0179, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1,

+995551424252, nkharshiladze@cu.edu.ge

Orcid ID : 0000-0001-8366-8820

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-12-21

როგორ უნდა ციტირება

ხარშილაძე ნატო. 2022. “საბაჰათინ ალი (1907-1948) – „მერცხალი“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (2):260-65. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/5951.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი