თურქეთისა და ირანის თანამედროვე ურთიერთობები

ავტორები

ანოტაცია

თანამედროვე თურქეთის ურთიერთობები ირანთან ხასი­ათდება წინა­აღმდეგობებით. რომლის დასტა­ბილურებას ხელს უშლიდა თურქულ-ამერიკული სამხ­ე­დრო კავშირები და ირანი­საგან, მკვეთრი რელიგიური, პოლი­ტიკური და ისტორიული გან­ს­ხვავებანი. ორივე ქვეყანას ისტორიულად ჰქონდა მუდმივი კონ­კუ­რენციის განცდა იმისა, თუ რომელი მოიპოვებდა უფრო მეტ გავლენას რეგიონში.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

მაია კაპანაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ისტორიის დოქტორი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ელ.ფოსტა: maia.kapanadze@ciu.edu.ge

ORCID: 0000-0002-7460-5374

ნომერი: 558766887

შორენა სიგუა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ელ.ფოსტა :sh.sigua@gmail.com

ORCID : 0000-0001-5379-5431

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

კაპანაძე მაია, and სიგუა შორენა. 2019. “თურქეთისა და ირანის თანამედროვე ურთიერთობები”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):31-46. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2776.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები