ალი ხამენეის პოლიტიკური პორტრეტი

ავტორები

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.5.2022.4072

საკვანძო სიტყვები:

ირანი, რაჰბარი, ლიდერი, ხამანეი, კონსტიტუცია, პოლიტიკა

ანოტაცია

ირანის სულიერი ლიდერი ამ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ფიგურაა. ის არა მარტო სულიერი, არამედ პოლიტიკური ლიდერიცაა. მის ხელში საკმაოდ დიდი ძალაუფლებაა თავმოყრილი, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციითაა გამყარებული.

საკმაოდ საინტერესოა ირანის ისლამური რესპუბლიკის ამჟამინდელი ლიდერი ალი ხამენეი. გამორჩეულია მისი პოლიტიკური საქმიანობაც. აქედან გამომდინარე, ის ყურადღებას იპყრობს, არა მხოლოდ სულიერი, არამედ, როგორც პოლიტიკური ლიდერისა. აღსანიშნავია, რომ ალი ხამენეი სანამ ირანის რაჰბარი (სულიერი ლიდერი) გახდებოდა, რვა წლის განმავლობაში ქვეყნის პრეზიდენტი იყო და ირანის პირველ სულიერ ლიდერ აიათოლა რუჰოლა ხომეინისთან ერთად განაგებდა ქვეყანას.

ალი ხამენეი საკმაოდ აქტიურად ერევა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რაც მისი ლეგიტიმური უფლებაა. მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2015 წელს, ირანისთვის სანქციების მოხსნის საკითხში, ქვეყნის მაშინდელ პრეზიდენტ ჰასან როუჰანისთან ერთად. ის აქტიურადაა ჩართული იმ მოლაპარაკებებში, რომელიც მიმდინარეობს ირანის სანქციებთან დაკავშირებით. 

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

მაია კაპანაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ისტორიის დოქტორი,
კავკასიის საეთაშორისო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 73, 0179
საქართველო, +995558766887
maia.kapanadze@ciu.edu.ge
https://orcid.org/0000-0002-7460-5374

თამთა კოდუა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტი
ქ.თბილისი ჩარგლის ქუჩა 73, 0179, საქართველო
+995557230024 tamta.kodua@ciu.edu.ge
https://orcid.org/0000-0002-4563-7131

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

კაპანაძე მაია, and კოდუა თამთა. 2022. “ალი ხამენეის პოლიტიკური პორტრეტი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):80-90. https://doi.org/10.61671/hos.5.2022.4072.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები