ირანი და სამხრეთ კავკასია

ავტორები

  • მაია მანჩხაშვილი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-4321-977X

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.2.2019.2781

საკვანძო სიტყვები:

ირანი, სამხრეთ კავკასია, ბოროტების ღერძი

ანოტაცია

სამხრეთ კავკასიაში ირანის ისლამურ რესპუბლიკას  თავისი გეგმები გააჩნია. აღნიშნული რეგიონი საყურადღებო და                  მნიშვ­ნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ კონკრეტულად მის უსა­ფ­რთხოების საკითხებთანაა დაკავშირებული.

აშშ-ის მიერ ირანის ე.წ. „ბოროტების ღერძის“ სახელმწი­ფ­ოთა სიაში შეტანამ და სანქციების ამოქმედებამ, დიდი ზარა­ლი მიაყენა მას.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მაია მანჩხაშვილი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო

ORCID : 0000-0002-4321-977X

ელ. ფოსტა : maia.manchkhashvili@tsu.ge

ნომერი : 557323227          

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

მანჩხაშვილი მაია. 2019. “ირანი და სამხრეთ კავკასია”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):103-12. https://doi.org/10.61671/hos.2.2019.2781.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა