კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი ადრე ჰოლოცენის ხანაში (უახლესი არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მიხედვით)

ავტორები

  • გურამ ჩხატარაშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-0568-9797
  • ვალერი მანკო უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი https://orcid.org/0000-0002-2990-7234
  • მერაბ ხალვაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0009-0004-5570-2314

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7369

საკვანძო სიტყვები:

კავკასია, ახლო აღმოსავლეთი, ადრე ჰოლოცენი, ქვის ინდუსტრია, მიგრაცია

ანოტაცია

სტატიაში ვრცლად არის განხილული აჭარის ტერიტორიაზე არსებული პრეისტორიული ეპოქის ორი მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლი - სოფ. ქობულეთი და ხუცუბანი. მოცემულია მათი შესწავლის ისტორია, თანამედროვე კვლევები და აღმოჩენები. ავტორები მიუთითებენ, რომ ქვის ხანის არქეოლოგიურ ძეგლთა გათხრების დროს, ნიადაგის თავისებურების გამო არ დაფიქსირებულა ძვლის ნაშთები, რაც მოგვცემდა ინფორმაციას იმდროინდელ სამონადირეო გარემოზე. ქვის არტეფაქტები - ესაა ერთადერთი ნივთიერი  მტკიცებულება, რაც წარმოდგენას გვიქმნის ჩვენს რეგიონში მცხოვრები უძველეს მონადირე-შემგროვებელთა მიმართ. ამიტომ, ქვის ინდუსტრიის კომპლექსურ კვლევას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. სწორედ ამ უკანასკნელის გაანალიზებით და სხვ. მონაცემების საფუძველზე ავტორები მეტად საინტერესო მოსაზრებას ანვითარებენ დასავლეთ ამიერკავკასიის ქვის ინდუსტრიის წარმომავლობის საკითხის შესახებ. მათი აზრით, ადრე ჰოლოცენის ხანაში ზემოთხსენებულ რეგიონში ჩნდება ქვის დამუშავების სრულიად ახალი ტექნიკა და იარაღთა ახალი სახეები, რომელიც თავდაპირველად თანამედროვე ირანისა და ერაყის ტერიტორიაზე ყალიბდება. ესაა ე.წ. მლეფაატური კულტურა, რომელიც თავის თავში აერთიანებს რამდენიმე მნიშვნელოვან ძეგლს. ქვის კომპლექსის ტექნოტიპოლოგიური
ანალიზის შედეგად, გამოთქმულია მოსაზრება, რომ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ქვის დამუშავების ხელისწნევითი ტექნიკა, გვერდდაბლაგვებული მიკროლამელები, კაშკაშოკის ტიპის იარაღები, ე.წ. ღარიანი ქვები და სხვ. ჩნდება იმ დიდი მიგრაციული პროცესების შედეგად, რომელიც დაახლ. ძვ.წ. X ათასწლეულის დასაწყისში ახლო აღმოსავლეთის ტერიტორიიდან დაიწყო. აღნიშნულ მოსაზრებას ასევე ამყარებს ჩვენს ხელთ არსებული აბსოლუტური თარიღების მთელი სერია, რომელიც კარგად ასახავს უძველეს მიგრანტთა გადაადგილების მარშრუტებსა და დროს. ბუნებრივია, ამ მიმართულებით მომავალში განხორციელებული სიღრმისეული კვლევები კიდევ უფრო საინტერესო საკითხებს მოჰფენს ნათელს.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

გურამ ჩხატარაშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის
დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი. საქართველო,
6010. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35.
+995577 550930. guramchkhatarashvili@bsu.edu.ge
ORCID: 0000-0002-0568-9797

ვალერი მანკო, უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის

არქეოლოგიის ინსტიტუტი,

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი. უკრაინა,

  1. კიევი, ვოლოდიმირ ივასიუკის 12.

+995557 378870. valery_manko@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-2990-7234

მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის

დეპარტამენტის პროფესორი. საქართველო,

  1. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35.

+995577 171755. m.khalvashi@bsu.edu.ge

ORCID: 0009-0004-5570-2314

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-12-08

როგორ უნდა ციტირება

ჩხატარაშვილი გურამ, მანკო ვალერი, and ხალვაში მერაბ. 2023. “კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი ადრე ჰოლოცენის ხანაში (უახლესი არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მიხედვით)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 6 (2):408-27. https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7369.

გამოცემა

სექცია

არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ნუმიზმატიკა