სტატიის დეტალებზე დაბრუნება კავკასია და ახლო აღმოსავლეთი ადრე ჰოლოცენის ხანაში (უახლესი არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მიხედვით) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა