ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ძირითადი ასპექტები თანამედროვე ეტაპზე (ისრაელ-პალესტინის მაგალითზე)

ავტორები

  • მადონა გოგიტიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-2294-2061

საკვანძო სიტყვები:

ისრაელი-პალესტინა

ანოტაცია

„ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი“ თანამედროვე პერიოდში გასცდა ისრაელისა და პალესტინელების და საერთოდ არაბულ გარემოცვას, რეგიონის საკვანძო პრობლემა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში სხვა პარამეტრებით, სიმძიმითა და გეოსტრატეგიული ვექტორებით მაინც ისრაელ-პალესტინის ეპიცენტრთან ორგანულ კავშირში დარჩა. ამდენად, ავტორის მოკრძალებული ამოცანაა აღნიშნული კონფლიქტის ძირითადი ასპექტების მოძიება და შეჯამება თანამედროვე ეტაპზე.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მადონა გოგიტიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ.32/35

ORCID ID : 0000-0002-2294-2061

ელ.ფოსტა : madona.makaradze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577304171

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

გოგიტიძე მადონა. 2018. “ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ძირითადი ასპექტები თანამედროვე ეტაპზე (ისრაელ-პალესტინის მაგალითზე)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):20-27. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2804.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა