ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების გავლენა და როლი ახლო აღმოსავლეთსა და საქართველოში

ავტორები

  • მადონა გოგიტიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-2294-2061

საკვანძო სიტყვები:

ეთნიკური უმცირესობა, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო

ანოტაცია

XX საუკუნე ისტორიაში შევიდა, როგორც ორი მსოფლიო  ომის საუკუნე, გასულ ასწლეულში კაცობრიობა „ცივ ომშიც“                  დაუ­­პ­ირისპირდა ერთმანეთს. ამ მასშტაბური მოვლენების შედ­ეგად საუკუნის  უკანასკნელ ათწლეულში ჩამოყა­ლი­ბებ­უ­ლმა           მს­ო­ფლიოს ახალმა წესრიგმა  ბიძგი მისცა XXI საუკუნის დასა­წ­ყ­ისში, ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალობის შექ­მნას.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მადონა გოგიტიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ORCID : 0000-0002-2294-2061

ელ. ფოსტა : madona.makaradze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577304171

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

გოგიტიძე მადონა. 2019. “ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების გავლენა და როლი ახლო აღმოსავლეთსა და საქართველოში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):113-23. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2782.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა