სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების გავლენა და როლი ახლო აღმოსავლეთსა და საქართველოში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა