ტომ. 6 No. 1 (2023)

					ნახვა ტომ. 6 No. 1 (2023)
გამოქვეყნებული: 2023-06-23

სრული გამოცემა

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

სამეცნიერო სტატიები: ფილოსოფია, კულტურა