სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სხვადასხვა დანიშნულების ჭურჭლის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები „რუსუდანიანში“ ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა