ბუნება, ნივთები და აზროვნება: აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა (ალან უოტსი)

ავტორები

  • ვარდო ბერიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0009-0002-1095-3342

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.6793

საკვანძო სიტყვები:

ადამიანი, ბუნება, ცხოვრების გზა, ნივთები, აღმოსავლური სიბრძნე

ანოტაცია

ნაშრომში გადმოცემულია XX საუკუნის ბრიტანელი მწერლისა და ფილოსოფოსის ალან უოტსის მსოფლმხედველობრივი თვალსაზრისი, მისივე ნაშრომის ლექციათა ციკლიდან „ბუნების, ნივთებისა და აზროვნების შესახებ“ აღმოსავლური ფილოსოფიის გავლენის გათვალისწინებით. ალან უოტსი დასავლური აზროვნებისთვის ცნობილია, როგორც აღმოსავლური სიბრძნის ინტერპრეტატორი. მისმა წიგნებმა და საჯარო ლექციებმა დიდად შეუწყო ხელი დასავლეთში აღმოსავლური ფილოსოფიის
პოპულარიზაციას. ნაშრომი „აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა“ (1959), ალან უოტსის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის
ყველაზე ნაყოფიერ ათწლეულს ეკუთვნის. მან გზა გაუკაფა ისეთი იდეებისა და ცოდნის მეთოდებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდა 60-იანებისა და მომდევნო წლების კულტურული ლანდშაფტის ჩამოყალიბებისთვის. უოტსი იკვლევდა ადამიანური ცოდნის საზღვრებს, სადაც შემეცნება და კვლევა უკავშირდება ინისა და იანის შეკითხვებს: „რა არის ადამიანი?“ „რა აზრი აქვს ცხოვრებას?“ „რატომ ვარსებობთ ამ სამყაროში?“.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ვარდო ბერიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფიის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო, 6010. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35
995577145426. vardo.beridze@bsu.edu.ge. https://orcid.org/0009-0002-1095-3342

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-06-23

როგორ უნდა ციტირება

ბერიძე ვარდო. 2023. “ბუნება, ნივთები და აზროვნება: აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა (ალან უოტსი)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 6 (1):269-84. https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.6793.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები: ფილოსოფია, კულტურა