აბდულჰაკ ჰამიდ თარჰანი (1852-1937) „შთაგონების ადგილი“

ავტორები

  • ასმათ ჯაფარიძე ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-6594-6049

საკვანძო სიტყვები:

აღქმა, მშვენიერი, ამაღლებული, სამშობლო, სამყარო

ანოტაცია

აბდულჰაკ ჰამიდ თარჰანი თურქი მწერალ-განმანათლ­ებე­ლია. მის შემოქმედებაში მჭი­დროდ უკავშირდება ერთმანეთს და­ს­ავლური და აღმოსავლური კულტურის, პოეზიის ელე­მენტ­ები. საოცარი პოეტური აღმაფრენით, მღელვარებით გამოირჩევა პოეტის ქმნი­ლე­ბები. ბუნებისა და სიყვარულის თემები ოსტა­ტ­ურად ენაცვლება ერთმანეთს. დიდი სულ­იერი ტკივილით, სასო­წარკვეთილებით, წუთისოფლის ამაოებაზე ფიქრით არის გაჯე­რე­ბული.

ლექსში „შთაგონების ადგილი“ პოეტი განმარტოვდება ბუ­ნ­ე­ბის წიაღში, ქალაქის ხმაუ­რისგან შორს, რათა საფიქრალს მიე­ცეს. იგი ბუნებაში ღვთიურ ჰარმონიას ხედავს. მისთვის ღმერთი და ბუნება ერთი მთელია. ლექსის ლირიკულ გმირს სურს, რომ ამ მთლიანობის ნაწილი იყოს, მაგრამ სულიერი ტკივილი და სამშობლოს მონატრება უშლის ამაში ხელს.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ასმათ ჯაფარიძე, ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1, 0179,

+95599503356, japaridzeasmat@yahoo.com                          

Orcid ID : 0000-0001-6594-6049

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-12-21

როგორ უნდა ციტირება

ჯაფარიძე ასმათ. 2022. “აბდულჰაკ ჰამიდ თარჰანი (1852-1937) „შთაგონების ადგილი“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (2):248-53. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/5949.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი