ორჰან ქემალი (1914-1970) – „საოცარი ბავშვი“

ავტორები

  • ასმათ ჯაფარიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-6594-6049

საკვანძო სიტყვები:

მწერალი, პატარა ადამიანები, ბავშვი

ანოტაცია

ორჰან ქემალი თურქი რეალისტი მწერალია. მისი ნამდვილი სახელია მეჰმეთ რაშით ოღუთჩუ, თავდაპირველად პოეზიაში ცადა ბედი, მაგრამ ნაზიმ ჰიქმეთის რჩევით, რომელიც ციხეში გაიცნო, დაიწყო მოთხრობებისა და რომანების წერა.

ორჰან ქემალი თავის ნაწარმოებებში გვაცნობს „პატარა ადამიანების“ ცხოვრებას. სოციალური პრობლემები მისი შემოქმედების მთავარი თემაა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ასმათ ჯაფარიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1, 0179
+95599503356, japaridzeasmat@yahoo.com
Orcid ID : 0000-0001-6594-6049

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

ჯაფარიძე ასმათ. 2022. “ორჰან ქემალი (1914-1970) – „საოცარი ბავშვი“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):203-10. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4081.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი