აშიქ ვეისელი (1894-1973) - ლექსები

ავტორები

  • ასმათ ჯაფარიძე ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-6594-6049

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.6794

საკვანძო სიტყვები:

წუთისოფელი, სევდა, ვარდი, იარა, მეგობარი

ანოტაცია

აშიქ ვეისელი თურქი სახალხო მგოსანი და მომღერალია. ბავშვობიდან უსინათლომ ცხოვრების აზრი პოეზიაში პოვა. იგი იმპროვიზირებულად თხზავდა ტექსტს, უწყობდა ჰანგებს და თავადვე მღეროდა საზის თანხლებით.

აშიქ ვეისელი თავის პოეზიაში დიდ ადგილს უთმობდა საგმირო ჟანრის ხალხურ თქმულებებს, რელიგიურ-მისტიკურ, სამიჯნურო და ბუნების თემატიკას. დროთა განმავლობაში მის შემოქმედეაბაში სოციალური და პატრიოტული მოტივებიც გამოერია. მას სევდის, სიყვარულის, სამშობლოსა და ბუნების მომღერალ პოეტს უწოდებენ.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ასმათ ჯაფარიძე, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, 0179, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1, +995599503356, japaridzeasmat@yahoo.com
Orcid ID : 0000-0001-6594-6049

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-06-23

როგორ უნდა ციტირება

ჯაფარიძე ასმათ. 2023. “აშიქ ვეისელი (1894-1973) - ლექსები”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 6 (1):285-88. https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.6794.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი