თევფიქ ფიქრეთი (1867-1915) – „ნისლი“

ავტორები

  • ასმათ ჯაფარიძე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-6594-6049

DOI:

https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.226-231

საკვანძო სიტყვები:

ლიტერატურა, სტამბოლი, ნისლი

ანოტაცია

თევფიქ ფიქრეთი ახალი თურქული ლიტერატურის წარმომადგენელია. განი­ცდის ფრანგული ლიტერატურის გავლენას. მან დაარღვია ბეი­თის მთლი­ანობა, რომლის თანახმადაც აზრი ბეითში უნდა დასრულებულიყო. თავის ადრინდელ შემოქმედებაში მისდევდა პრინციპს „ხელოვნება ხელოვნებისათვის“, მოგვიანებით დაწე­რილ ლექსებში კი სოცია­ლ­ური პრობლემებითაც დაინტერესდა.

თევფიქ ფიქრეთი ლექსში „ნისლი“ გამოხატავს სიძულვილს სტა­მბ­ოლისადმი და მას მეძავ ქალს უწოდებს. ასეთი რამ პირველად მოხდა თურქულ ლიტერატურაში. ცნობილია, რომ ძველი თურქ­ული ლიტერატურის წარმომადგენლები სტამბოლს მსოფლიო ცივი­ლიზაციის ცენტრად მიიჩნევდნენ და ხოტბას ასხამდნენ მას.  

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ასმათ ჯაფარიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ელ. ფოსტა : japaridzeasmat@yahoo.com 

საკონტაქტო ნომერი :  599503356

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2021-10-05

როგორ უნდა ციტირება

ჯაფარიძე ასმათ. 2021. “თევფიქ ფიქრეთი (1867-1915) – „ნისლი“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October):226-31. https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.226-231.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი