საქართველოს ხსნა ევროპაშია

ავტორები

  • ოთარ გოგოლიშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-5196-4155

საკვანძო სიტყვები:

საქართველო, ევროპა, დამოუკიდებლობა

ანოტაცია

ევროპა ქართული მხარის ნებისმიერ წინადადებას განიხილავს და საქართველოს ეკონომიკური დახმარების გარდა, პოლიტიკური პრიორიტეტების განხორციელებაშიც შეუწყობს ხელს. ევროპა ხელს შეუწყობს ყველა იმ მცდელობას, რომელიც ქვეყნის გაერთიანებას ემსახურება და აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას იმ ღონისძიებებში, რომლებსაც საქართველო თავის მეზობლებთან განახორციელებს.
ევროპამ კარი გაუღო საქართველოს და დანარჩენი კი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. საერთაშორისო თანამეგობრობაში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი თვისობრივად ახალ ეტაპზე ავიდა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ქვეყანას ითანამშრომლოს ევროპულ სტრუქტურებსა და სახელმწიფოებთან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სფეროებში.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ოთარ გოგოლიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

პროფესორი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ORCID: 0000-0002-5196-4155

ელ. ფოსტა : otargogolishvili@bsu.edu.ge

ნომერი : 593 61 78  95

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2020-10-05

როგორ უნდა ციტირება

გოგოლიშვილი ოთარ. 2020. “საქართველოს ხსნა ევროპაშია”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (October):103-12. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2758.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა