საფრთხის ქვეშ მყოფი ენების იუნესკოს ატლასი და აჭარის საზღვრისპირა სოფლების მეტყველების ანალიზი

ავტორები

  • ნათია აბაშიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-2495-260X
  • შოთა როდინაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0003-3209-2360

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7365

საკვანძო სიტყვები:

მეტყველება, დიალექტი, საზღვარი, ენა, საფრთხე

ანოტაცია

წარმოდგენილ ნაშრომში გთავაზობთ საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა სოფლების საფრთხის ქვეშ მყოფი მეტყველების ანალიზს, უფრო სწორედ, ლექსიკურ ნიშნებს, რომლებიც მოიცავს ძირითადად ზემო აჭარის მთიან ტერიტორიას (ქედა, შუახევის რაიონები და ნაწილობრივ ხელვაჩაური). აქვე საუბარია ენის სიცოცხლისუნარიანობის შეფასების სისტემისა და კრიტერიუმების განსაზღვრის შესახებ და ხაზგასმულია ენათა დოკუმენტირების და ახალი ენობრივი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა.

აღსანიშნავია, რომ კვლევაში გაშუქებულია პროექტ LaDyCa-ს (ენის დინამიკა კავკასიაში) საველე სამუშაოების დროს შეგროვებული მონაცემები, ასევე არსებული წყაროები და სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც შემუშავებულია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (BSU) კვლევითი ცენტრის მიერ. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ქართული დიასისტემის ეს სექტორი, ჯერ კიდევ არასაკმარისად შესწავლილი, მდიდარია ლინგვისტური ფაქტებით და შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ფანჯარა კულტურული აკულტურაციის პროცესებისკენ. კვლევაში ასევე იქნება მოკლე მიმოხილვა აჭარის რეგიონის საზღვართან მდებარე თურქულ სოფლებში შემონახული ქართული დიალექტის შესახებ.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

ნათია აბაშიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ენებისა და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტ. პროფესორი,
საქართველო, 6010. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35
+995593456595. natia.abashidze@bsu.edu.ge
ORCID: 0000-0002-2495-260X

შოთა როდინაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ევრპოეისტიკის დეპარტამენტის

ასისტ. პროფესორი, საქართველო, 6010.

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

+995591414168. shota.rodinadze@bsu.edu.ge

ORCID: 0000-0003-3209-2360

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-12-08

როგორ უნდა ციტირება

აბაშიძე ნათია, and როდინაძე შოთა. 2023. “საფრთხის ქვეშ მყოფი ენების იუნესკოს ატლასი და აჭარის საზღვრისპირა სოფლების მეტყველების ანალიზი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 6 (2):339-56. https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7365.

გამოცემა

სექცია

ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა