თურქული ელემენტები ლაზურ და კლარჯულ მეტყველებაში

ავტორები

  • ლილე თანდილავა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საკვანძო სიტყვები:

ლაზური და კლარჯული მეტყველება

ანოტაცია

თურქეთის ტერიტორიაზე ართვინის ვილაეთსა და შავიზღვის სა­ნა­პი­რო ზოლში მცხოვრები ლაზები და ქართველები ქართული მეც­ნი­ერ­უ­ლი კვლევის ობიექტი ხშირად ხდება.

ეს რეგიონი მჭიდროდ არის დასახლებული ძირძველი ქარ­თვე­ლე­ბი­თა და ლაზური მოსახლეობით. მათ დღემდე შემოინახეს მათი ენა და ტრა­დიციები.   ისინი ისტორიული ბედის წერის შედეგად თურქეთის რეს­პუბ­ლიკის საზღვრებში აღმოჩნდნენ, რამაც გამოიწვია საკომუნიკაციო ორი ენის გამოყენება - თურქულის, როგორც ამ ქვეყნის სახელმწიფო ენისა და ასევე ქართუ­ლისა და ლაზურის, როგორც მშობლიურის.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ლილე თანდილავა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ-ფოსტა : lile.tandilava@bsu.edu.ge

ნომერი : 593348990

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

თანდილავა ლილე. 2018. “თურქული ელემენტები ლაზურ და კლარჯულ მეტყველებაში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):113-18. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2811.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა