ნორა კახიძე - 70

ავტორები

  • ლილე თანდილავა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ანოტაცია

იუბილე - ნორა კახიძე - 70

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ლილე თანდილავა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

თანდილავა ლილე. 2019. “ნორა კახიძე - 70”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):226-28. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2799.

გამოცემა

სექცია

იუბილე