ლაზური ჩანაწერები

ავტორები

  • ნორა კახიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საკვანძო სიტყვები:

ლაზური ენა

ანოტაცია

ჩანაწერები ლაზურ ენაზე

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნორა კახიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ.ფოსტა : nora.kaxidze@bsu.edu.ge

ნომერი : 599740335

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

კახიძე ნორა. 2019. “ლაზური ჩანაწერები”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):178-82. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2787.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა