ფონეტიკური ცვლილებანი თურქულიდან ნასესხებ ლექსიკაში

ავტორები

  • ვარდო ჩოხარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საკვანძო სიტყვები:

ფონეტიკური ცვლილებები, თურქულიდან ნასესხები სიტყვები

ანოტაცია

ზოგჯერ ქართულის გავლენით თურქული სიტყვის ბგერ­წერა შეცვლილია. შეიმჩნევა ბგერათა მონაცვლეობის, ბგერის დასუსტებისა და ბგერათა დაკარგვის შემთხვევები.

საბოლოოდ ბგერათცვლილებებით თურქული ენიდან ნას­ესხები სიტყვა ექვემდებარება ქართული წარმოთქმის                            კან­ო­­ნ­ზომიერებებს.

ჩვენებურთა მეტყველებაში ყურადღებას იპყრობს ,,გ-ღ”-ს ბგერათშენაცვლება. მონაცვლეობა ხდება როგორც ანლაუტში, ისე აუსლაუტში. მაგ: დირეგი : დირეღი – (<direk - დირექ - ,,ბოძი”, ,,ხე” ).

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ვარდო ჩოხარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ.ფოსტა : Vardo.Chokharadze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577141090

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ჩოხარაძე ვარდო. 2019. “ფონეტიკური ცვლილებანი თურქულიდან ნასესხებ ლექსიკაში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):156-65. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2785.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა