სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ფონეტიკური ცვლილებანი თურქულიდან ნასესხებ ლექსიკაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა