რუსეთი და სამხრეთ კავკასია

ავტორები

  • მაია მანჩხაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-4321-977X

საკვანძო სიტყვები:

რუსეთი, სამხრეთ-კავკასია

ანოტაცია

XX საუკუნის 90-იან წლებში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამხრეთ კავკასიის რეგიონმა გაია­ქტიურა მისი სტრატეგიული ფუნქცია, რომელიც მანამდე იმპერიის მიერ კონტროლდებოდა და მის ინტერესებს ემსახურებოდა. დამო­უკი­დებ­ლობის მოპოვების შემდეგ ამ სტრატეგიული ფუნქციის სრულად გამოყენება, ათვისება და ამოქმედება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიზანი გახდა ამ რეგიონის ახალგაზრდა სახელმწიფოებისათვის, თუმცა, ამავე დროს ამუშავდა რუსული პოლიტიკური მიზნებიც, რომელიც მწვავე დაპირისპირებაში აღმოჩნდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სახელმწიფოთა ინტერესებთან. რო­გორც რუსეთის პოლიტიკურ ლიდერების გამო­სვლებში, ასევე, ამ ქვეყნის პოლიტიკურ დოქტრინებში, მუდმივად ხაზი ესმევა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის  მნიშვნელობას რუსეთისათვის. როგორც შავიზღვის პირეთში, ასევე, კასპიისპირეთში და მიმდებარე რეგიონებში გავლენის ქონა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია რუსეთისათვის იმდენად, რომ რუ­სეთ­მა მის სტრატეგიულ დოქტრინაში მკვეთრად ხისტი დამოკიდებულებაც კი დააფიქსირა ამ რეგიონთან მიმართებით დასაჭიროების შემთხვევაში ლოკალური დაბომბვების შესაძლებლობაც კი დაუშვა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მაია მანჩხაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო, თბილისი

ORCID ID : 0000-0002-4321-977X

ელ-ფოსტა : maia.manchkhashvili@yahoo.com

ნომერი : 557323227

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

მანჩხაშვილი მაია. 2018. “რუსეთი და სამხრეთ კავკასია”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):73-90. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2808.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა