ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საწყის ეტაპზე (XVII საუკუნე)

ავტორები

  • დავით ანდღულაძე ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-4899-0096

საკვანძო სიტყვები:

ჩინეთი, რუსეთი, PAX SINICA, ქოუთოუ, ლუოჩა

ანოტაცია

ჩინურ-რუსული ურთიერთობები დღეს არსებითად ახალ ფაზაში შევიდა. რამდენიმე საუკუნის წინ რეალობა განსხვა­ვე­ბული იყო. აზიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონის გადანა­წი­ლ­ე­ბისათვის ბრძოლამ თითქმის მთელი მეჩვიდმეტე საუკუნე გასტანა. რუსულ ისტორიოგრაფიაში გავრცელებული „შორეული აღმოსავლეთის მშვიდობიანი შემოერთების“ ნარატივის მიუხე­დ­ა­ვად, ჩინური წყაროები სხვა რეალობაზე მეტყველებენ.

სასაზღვრო შეტაკებებისა და ომების ფონზე, რუსეთი იძუ­ლე­ბული გახდა რიგ ტერიტორიულ დათმობებზე წასულიყო. ჩინ­ე­თთან სავაჭრო ურთიერთობების დამყარება მაშინაც კი ძალ­იან მნიშვნელოვანი საგარეო-ეკონომიკური ფაქტორი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, ახალგაზრდა ცინგის იმპერია ძლიერ სამხედორო ძალასაც წარმოადგენდა და ცენტრალური და აღმოსავლეთ აზი­ის პოლიტიკური და კულტურული დამინანტი იყო.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

დავით ანდღულაძე, ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის 

მიმართულების დოქტორანტი. საქართველო,

თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1. 0179.

+995555450101. Dandg11@freeuni.edu.ge

ORCID identifieris 0000-0002-4899-0096

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-12-21

როგორ უნდა ციტირება

ანდღულაძე დავით. 2022. “ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საწყის ეტაპზე (XVII საუკუნე)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (2):139-50. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/5937.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა