მართლმადიდებლობა ჩინეთში

ავტორები

  • დავით ანდღულაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-4899-0096

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7820

საკვანძო სიტყვები:

ჩინეთი, რუსეთი, რუსული სასულიერო მისია, ჩინეთის ავტონომიური ეკლესია

ანოტაცია

თანამედროვე სამყაროში რუსეთისა და ჩინეთის ურთ­ი­ე­რთ­ობები სულ უფრო ხშირად ექცევა სამეცნიერო თუ საინფ­ორ­მაციო ყურადღების ცენტრში. ეს ურთიერთობები რამდენიმე საუ­კ­უნეს ითვლის და, ფაქტობრივად, სწორედ რუსული სასულ­ი­ერო მისიის მეშვეობით დამყარდა, რომელიც საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში დიპლომატიურ საქმიანობას ეწეოდა.

თანამედროვე რუსეთში მართლმადიდებელი ეკლესია წინა პლანზეა წამოწეული და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სახე­ლ­მწიფოშიც და სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებშიც. შესა­ბ­ა­მ­ისად, მოსკოვის საპატრიარქოს ურთიერთობა თანამედროვე ჩინ­ე­თთან განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხია.

წინამდებარე ნაშრომში მოყვანილი წყაროების ანალიზი არ მოიცავს მხოლოდ პოლიტიკურ თემას, არამედ ეხება საკუთრივ რელიგიურ საკითხებსაც.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

დავით ანდღულაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების დოქტორანტი.
საქართველო, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1.
+995555450101. Davit.andguladze230@hum.tsu.edu.ge
ORCID: 0000-0002-4899-0096

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

ანდღულაძე დავით. 2024. “მართლმადიდებლობა ჩინეთში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):263-81. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7820.

გამოცემა

სექცია

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა