საერთო რელიგიური სიწმინდეები და მისი გავლენა რეგიონულ უსაფრთხოებაზე

ავტორები

საკვანძო სიტყვები:

რეგიონი, უსაფრთხოება, რელიგია, ისლამი, იუდაიზმი

ანოტაცია

ებრაელები და არაბები საერთო სემიტური წარმომავლობის ხალხია. აბრაამი კი - მათი საერთო წინაპარია.  აქედან გამომ­დ­ი­ნარე, მათ გააჩნიათ საერთო სიწმინდეები, რომელიც მათ შორის დავის უმთავრესი საგანია უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში. კონფლიქტის მოგავრება ამ ნიადაგზე ვერ ხერხდება, როგორც ებრაელები, ისე არაბები საერთო რელიგიურ სიწმინდეებზე თა­ვი­ანთი ექსკლუზიური უფლებების აღიარებას ითხოვენ. ამ კონ­ფლიქტში ჩართულია რეგიონს გარეთა ძალებიც, რაც პრობლემაც ახანგრძლივებს და უარყოფითად აისახება რეგიონულ უსაფ­რთხოებაზე. სხვა საერთო სიწმინდეებთან ერთად სერიოზულ დავას იერუსალიმი წარმოადგენს, რომელიც თავის დედაქალად მაიჩნია როგორც ისრაელს, ისე პალესტინას. აქვე აღსანიშნავია რომ, იერუსალიმი წმინდა ქალაქია როგორც იუდეველების, ისე მუსლი­მებისათვისაც.

ბოლო პერიოდში, იერუსალიმის შესახებ აშშ-ს პოზიციამ სერიოზული პრობლემის წინაშე დააყენა ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოების საკითხი. აშშ-სგან იერუსალიმის ისრაელის დედ­ა­ქალაქად ცნობამ, არა მარტო პალესტინელების, არამედ მთ­ლ­იანად მუსლიმური სამყაროს შეშფოთება გამოიწვია, რადგანაც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს ქალაქი წმინდაა ორი ამ რელიგიის აღმსარებლისთვის. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ ამ ქალაქში არის საერთო რელიგიური - იუდეური და ისლამური სიწმინ­დე­ებიც.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

მაია კაპანაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ისტორიის დოქტორი

ელ-ფოსტა : maia.kapanadze@ciu.edu.ge

ტელეფონი : 558766887

შორენა სიგუა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ელ.ფოსტა : Sh.sigua@gmail.com

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2020-10-05

როგორ უნდა ციტირება

კაპანაძე მაია, and სიგუა შორენა. 2020. “საერთო რელიგიური სიწმინდეები და მისი გავლენა რეგიონულ უსაფრთხოებაზე”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (October):20-28. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/3031.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები