სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მეცნირების განვითარება და თარგმანის როლი ცოდნის გავრცელების პროცესში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა