სტატიის დეტალებზე დაბრუნება რეცენზია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ გიორგი სანიკიძის მონოგრაფიაზე - „ირანი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები“ განსხვავებული რეალიები, განსხვავებული შესაძლებლობები ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა