სტატიის დეტალებზე დაბრუნება თურქეთის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი და ფინეთ-შვედეთის გაწევრიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა