სტატიის დეტალებზე დაბრუნება თურქულ და ქართულ ფრაზეოლოგიზმთა შეპირისპირებითი ანალიზი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა