კულტურათაშორისი დიალოგისა და ეროვნული იდენტობის საკითხები თანამედროვე თურქეთში

ავტორები

  • ემზარ მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-8499-9258

საკვანძო სიტყვები:

თურქეთი, ეროვნული იდენტობა

ანოტაცია

კულტურათა და ცივილიზაციათა დიალოგის გარეშე არ არს­ებობს მშვიდობა და ამ ორ უმნიშვნელოვანეს ფაქ­ტს მივ­ყ­ა­ვა­რთ იმ უმთავრეს შედეგამდე, რასაც ერებს შო­რის ცივი­ლი­ზაც­იათა კავშირი ჰქვია. ამ მხრივ საინტე­რესოა კულტუ­რა­თაშ­ორისი              დია­ლოგის საკითხები XXI საუკუ­ნის რესპუბლიკურ  თურ­ქეთში.

XXI საუკუნის თურქეთის მომავალი დემოკრატიის, კულ­ტ­ურათაშორის დიალოგის გაღრმავებისა და ხელისუფლების მიერ ხალხისადმი ანგარიშვალდებულების პრინციპებზე გადის.

რესპუბლიკურ თურქეთში, კულტურათაშორისი დიალ­ოგის საკითხების წინ წამოწევას დემოკრატიული ღირებუ­ლე­ბების წინ წამოწევა სჭირდება, ამისათვის კი საჭიროა ევრო­პელი მოკავ­ში­რეებისა და აშშ-ს მხარდაჭერა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ემზარ მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის პროფესორი 

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35 

ORCID: 0000-0002-8499-9258 

ელ. ფოსტა: emzar.makaradze@bsu.edu.ge 

ნომერი : 577179745

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

მაკარაძე ემზარ. 2019. “კულტურათაშორისი დიალოგისა და ეროვნული იდენტობის საკითხები თანამედროვე თურქეთში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):23-30. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2775.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები