გიორგი სანიკიძე - 60

ავტორები

  • ემზარ მაკარაძე

ანოტაცია

გიორგი სანიკიძე - იუბილე

Downloads

Download data is not yet available.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

მაკარაძე ემზარ. 2022. “გიორგი სანიკიძე - 60”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):227-31. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4083.

გამოცემა

სექცია

იუბილე

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები