ლილე თანდილავა - 60

ავტორები

  • ემზარ მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-8499-9258

ანოტაცია

იუბილე

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ემზარ მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

 

ელ.ფოსტა : emzar.makaradze@bsu.edu.ge

საკონტაქტო ნომერი : 577179745

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2021-10-05

როგორ უნდა ციტირება

მაკარაძე ემზარ. 2021. “ლილე თანდილავა - 60”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October):238-39. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2853.

გამოცემა

სექცია

იუბილე

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები