ცენტრალური აზიისა და კავკასიის თურქების შესახებ არაბული გეოგრაფიული ლიტერატურის ადრეული ინფორმაციის სანდოობის საკითხვისათვის

ავტორები

  • ფარდა ასადოვი ზ.მ. ბუნიატოვის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი ; აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია https://orcid.org/0000-0002-9034-0011

საკვანძო სიტყვები:

იბნ ალ-ფაქიჰი, ალ-ჯაჰიზი, თურქები, შუა აზია, ხაზარები, კავკასია, თურქების შუა საუკუნეების ქალაქები, თურქების ისლამიზაცია

ანოტაცია

ყველაზე მნიშვნელოვანი წერილობითი წყაროები თურქული მოდგმის ხალხებისა და ტომების ისტორიის შესახებ წინაისლამურ პერიოდში არსებობს შუა საუკუნეების არაბული გეოგრაფიისა და ისტორიოგრაფიის ჩანაწერები. ქრონოლოგიურად და აზრობრივად ეს ინფორმაცია პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ მთავარ ბლოკად. პირველი ბლოკი - სასტიკი სამხედრო დაპირისპირების ეპოქის ამბები, მეორე კი - თურქი გვარდიისა და თურქი თავადაზნაურობის ხალიფატის მუსულმანურ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ამბები და მუსლიმური სამყაროს საზღვრებზე თურქების თანდათანობითი ისლამიზაციის პროცესი.

სტატიაში აღწერილია არაბული გეოგრაფიული ლიტერატურის პირველ ნაშრომებში შუა აზიისა და კავკასიის თურქების შესახებ ადრეული ინფორმაციის მოპოვების წყაროები და ისტორიული პირობები. ხაზი ესმება ამ ინფორმაციის მნიშვნელობას მომთაბარე თურქთა საზღვარზე ხალიფატის მთავრობის პოლიტიკური ამოცანების გადაჭრას.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ფარდა ასადოვი, ზ.მ. ბუნიატოვის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი ; აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

პროფესორი,
არაბული ქვეყნების ისტორიის კათედრის გამგე
ზ.მ. ბუნიატოვის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი                      აზერბაიჯანისმეცნიერებათა ეროვნული აკადემია                                                                                                ბაქო, გ. ჯავიდის პრ.. №115, 1073, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
+ (994) 50 212 65 19, asadovfm@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002- 9034-0011

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

ასადოვი ფარდა. 2022. “ცენტრალური აზიისა და კავკასიის თურქების შესახებ არაბული გეოგრაფიული ლიტერატურის ადრეული ინფორმაციის სანდოობის საკითხვისათვის”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):8-25. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4065.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა