ომარ ხაიამი (1048-1131) - რობაიები

ავტორები

  • თინა შიოშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-4745-9260

საკვანძო სიტყვები:

ომარ ხაიამი, რობაია, ფოკლორიზაცია, ვარიანტი, ღვინო, დოქი, ბედი, სიკვდილი, მიწა, თიხა, სიკეთე, ბოროტება, სატრფო, ცხოვრება, სიბრძნე

ანოტაცია

ომარ ხაიამის, უდიდესი ირანელი პოეტისა და მოაზროვნის, სახელს იცნობს და უდიდეს პატივს სცემს მსოფლიოს მრავალი ხალხი და მათ შორის - ქართველები. ომარ ხაიამის ღრმააზროვანი რობაიები იმდენად შეიყვარა და გაითავისა ქართველმა ხალხმა, რომ ზოგიერთმა მათგანმა ფოლკლორიზაციაც კი განიცადა და ვარიანტები გაიჩინა.

ომარ ხაიამის რობაიების პირველი ქართული პწკარედული თარგმანი დაიბეჭდა 1924 წელს (თარგმნა იუსტინე აბულაძემ), პირველი პოეტური თარგმანი კი - 1946 წელს (თარგმნა ამბაკო ჭელიძემ). ხაიამის მთარგმნელები არიან, აგრეთვე: მაგალი თოდუა, ვახუშტი კოტეტიშვილი, თამაზ ჩხენკელი, ალექსანდრე ელერდაშვილი.

ომარ ხაიამის პოეზიას აქტიურად თარგმნიან „საქართველოს მთარგმნელთა ასოციაციის„ წევრები, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენლის - პროფესორ თინა შიოშვილის თარგმანებს ვაცნობთ საზოგადოებას.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

თინა შიოშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ბათუმი, 6010. ნინოშვილის ქ. 32/35.
საქართველო, +995593–217–655
tina.shioshvili@bsu.edu.ge.
Orcid ID :0000-0002-4745-9260

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

შიოშვილი თინა. 2022. “ომარ ხაიამი (1048-1131) - რობაიები”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):211-26. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4082.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი