ეგვიპტისა და სირიის „არაბული გაზაფხული“ შედარებითი ანალიზის ჭრილში

ავტორები

  • სიმონ გურეშიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი https://orcid.org/0000-0002-9545-8238

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.2.2019.2777

საკვანძო სიტყვები:

არაბული გაზაფხული, ბაშარ ალ-ასადი

ანოტაცია

XXI საუკუნის ათიან წლებში,  „არაბული გაზაფხუ­ლის“ სახე­ლით დაწყებული ცნობილი რევოლუციების ტალღა მეტ-ნაკ­ლები სიმძა­ფრით მოედო მთელ არაბულ სამყაროს და  გრძე­ლ­დება დღემდე.

სწო­რედ ამ მოვლენით გამო­წვ­ეული სირიის სამო­ქა­ლაქო ომი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. არ გადა­წ­ყვე­ტილა პრეზ­ი­­დე­ნტ ბაშარ ალ-ასადის ოპოზიციის უკა­ნ­ა­ს­კნელი ბასტ­იონის, იდლიბის ბედი. რუსეთის მიერ მხა­რ­დაჭერილი ალ-ას­ა­დის სა­­მ­­ხ­­ე­­დრო ნაწილები ცდილ­ობენ წინააღმდეგობა გაუ­წიონ თურ­­ქეთის დახმარებით გაძლი­ერებულ აჯანყე­ბულებს.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

სიმონ გურეშიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის

გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

თბილისი, საქართველო

ORCID: 0000-0002-9545-8238

ელ.ფოსტა : simongureshidze@gmail.com

ნომერი : 59556612

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

გურეშიძე სიმონ. 2019. “ეგვიპტისა და სირიის „არაბული გაზაფხული“ შედარებითი ანალიზის ჭრილში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):47-62. https://doi.org/10.61671/hos.2.2019.2777.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა