სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეგვიპტისა და სირიის „არაბული გაზაფხული“ შედარებითი ანალიზის ჭრილში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა