სპეციალიზირებული ლექსიკონები და ქართულ-თურქული ლექსიკოგრაფია

ავტორები

  • ზეინაბ ახვლედიანი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საკვანძო სიტყვები:

ქართულ-თურქული ლექსიკოგრაფია

ანოტაცია

ერის კულტურულ მიღწევათა ერთაშორისი გაზიარება თარგმნის საშუალებით ხორციელდება. მთარგმნელის ფუნქცია, ენობრივი სისტემის მეშვეობით ტექსტის მიმღებ ენაზე გადა­ტანა, მხოლოდ კულტურული ფერწერის საშუალებითაა ეფექ­ტური, რაც ერთა შორის სულიერი სამყაროს დაკავშირებას: კულ­ტ­უ­რულ ტრადიციებსა და ღირებულებებზე ფარდის ახდას ისა­ხავს მიზნად. 

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ზეინაბ ახვლედიანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

 საქართველო

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ.ფოსტა : zeinab.akhvlediani@bsu.edu.ge

ნომერი : 555007746

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ახვლედიანი ზეინაბ. 2019. “სპეციალიზირებული ლექსიკონები და ქართულ-თურქული ლექსიკოგრაფია”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):183-92. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2788.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა