კახეთის სამეფოს იერუსალიმთან ურთიერთობის ისტორიისათვის XVI საუკუნეში

ავტორები

  • ციური ქათამაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0009-0001-5549-2845

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7801

საკვანძო სიტყვები:

კახეთის სამეფო, იერუსალიმი, ჯვრის მონასტერი, გოლგოთა, ქართული სამონასტრო თემი, საეკლესიო ყმა-მამული

ანოტაცია

XVI საუკუნეში კახეთის სამეფოს პოლიტიკურ მესვეურთა ზომიერმა საგარეო პოლიტიკამ, დიპლომატიურმა სვლებმა გან­აპ­ირობა მთელი საუკუნის განმავლობაში კახეთის შედარებით სტაბილური და მშვიდობიანი განვითარება, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყნის შიგნით ეკონომიკურ და კულტურულ აღმშენებლობას, ხოლო ქვეყნის გარეთ უცხოეთში, განსაკუთრებით ,,წმინდა მიწ­აზე“ და ,,წმინდა ქალაქ“ იერუსალიმში ქართული ეკლესია-მონა­სტრების, ქართული სამონასტრო თემის მხარდაჭერას და უდი­დესი ქრისტიანულ სიწმინდის ,,ქრისტეს საფლავისა“ და იქ ქარ­თ­ველთა უფლებების დაცვას. ქართველთა უფლებების ენერ­გ­იულ დამცველად XVI საუკუნის პირველ ათწლეულებში გვე­ვლინება კახეთის მეფის ავგიორგის (1511-1513) მიერ ეგვიპტის მამლუქ სულთანთა კარზე წარგზავნილი ბეენა ჩოლოყაშვილი, ხოლო შემდეგ კახეთის მეფეები ლევანი (1518/1520-1574) და ალე­ქსანდრე II (1574-1605) იერუსალიმში გზავნიან მდიდარ შეწ­ირულობას, ზრუნავენ ოსმალთა მმართველობის დროს დაზიანე­ბული გოლგოთას აღდგენაზე, სწირავენ კახეთში სოფლებს, ყმა-მამულს (აღდგომა, კისისხევი), აშენებენ ეკლესიებს და ცდილ­ო­ბენ ხელსაყრელი პოლიტიკური ამინდის დადგომისთანავე დაი­ცვან იერუსალიმის ქრისტიანული სიწმინდეები და ქართ­ველთა უფლებები „წმინდა მიწაზე“ მიმოსვლისას, რასაც უკვე ცნობილი საისტორიო წყაროების გარდა, ადასტურებს უკანა­სკნელ ათწლ­ეუ­ლებში გამოვლენილი არაბულენოვანი და ოსმა­ლური დოკ­უმენტები.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ციური ქათამაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორიის დოქტორი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
საქართველო, 6010. ბათუმი, ნინოშვილის ქ,32/35.
+995 577179787. Tsiuri.katamadze@bsu.edu.ge ORCID:0009-0001-5549-2845

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

ქათამაძე ციური. 2024. “კახეთის სამეფოს იერუსალიმთან ურთიერთობის ისტორიისათვის XVI საუკუნეში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):172-87. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7801.

გამოცემა

სექცია

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა