მთიანი ყარაბაღის პრობლემა, როგორც თურქეთ-აზერბაიჯ¬ანის ურთიერთობის განმსაზღვრელი ფაქტორი

ავტორები

  • ზაზა ბერიძე

საკვანძო სიტყვები:

ყარაბაღის საკითხი, სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი

ანოტაცია

აზერბაიჯანის შემადგენლობაში მყოფ მთიან ყარაბაღთან დაკ­ავშირებით აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაწყებული უთანხმოება ამ ქვეყნებთან თურქეთის ურთიერთობაში განმსა­ზღვრელი ფაქტორია. მთიანი ყარაბაღის საკითხმა მნიშვნელ­ოვანი გავლენა იქონია სომხეთთან დაკავშირებით თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაზე. და ასევე, იმ მცდელობებზე, რომლიც თურქეთს ეკონომიკური და სამხ­ედრო კავშირების, დამყარების თვალსაზრისით, ჰქონდა სამხ­რეთ კავკ­ასიაში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ზაზა ბერიძე

ისტორიის დოქტორი

საქართველო

ელ.ფოსტა : zaza.beridze@bsu.edu.ge

ნომერი : 591985810

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ბერიძე ზაზა. 2019. “მთიანი ყარაბაღის პრობლემა, როგორც თურქეთ-აზერბაიჯ¬ანის ურთიერთობის განმსაზღვრელი ფაქტორი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):83-93. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2779.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა