1921 წლის ყარსის ხელშეკრულება

ავტორები

  • ირაკლი ბარამიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0001-7540-7006

საკვანძო სიტყვები:

თურქეთი, ყარსი

ანოტაცია

1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებას წინ უსწრებდა იმავე წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულება რუსეთსა და თურქეთს შორის, რომელშიც გაიწერა ის ძირითადი დებულებები, რამაც ასახვა ჰპოვა ყარსში ხელმოწერილ დოკუმენტში. ფაქტობრივად, ამიერკავკასიის რესპუბლიკების თურქეთთან საზღვრის საკითხი, ამ რესპუბლიკების მესვეურთა დაუკითხავად, რამდენიმე თვით ადრე გადაწყდა მოსკოვში, ყარსში კი საბჭოთა აზერბაიჯანის, საბჭოთა სომხეთისა და საბჭოთა საქართველოს წარმომადგენელთა მხრიდან ხელმოწერებით დადასტურდა ორ იმპერიას შორის მიღწეული კომპრომისი. თუმცა, მივყვეთ თანმიმდევრობით.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ირაკლი ბარამიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

Orcid ID : 0000-0001-7540-7006  

ელ-ფოსტა : Eerekle1770@hotmail.com

ნომერი : 577 30 40 20

 

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ბარამიძე ირაკლი. 2018. “1921 წლის ყარსის ხელშეკრულება”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):10-19. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2802.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები