იმამ შამილის ტყვედ აყვანა და მურიდიზმის დასასრული

ავტორები

  • მარიამ გურეშიძე ილიას უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი https://orcid.org/0000-0002-9825-0651

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7354

საკვანძო სიტყვები:

ჩრდილო კავკასია, იმამ შამილი, მურიდიზმი, რუსეთის იმპერია

ანოტაცია

სტატიაში განხილულია ჩრდილო კავკასიაში (XIX ს.) სუფიზმის როლი რუსეთის იმპერიის მიერ წარმოებული დამპყრობლური ომის პერიოდში და აღნიშნულ ბრძოლაში იმამ შამილის წვლილი. შამილის მიერ სუფიზმის იდეოლოგიის დროშის ქვეშ უთანასწორო ბრძოლაში ღირსეული მეტოქეობის გაწევა.

ჩრდილო კავკასიაში XIX საუკუნეში რუსეთის იმპერიას მოუწია მურიდიზმთან შეჯახება (იმამ შამილის ბრძოლა რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ მურიდიზმის სახელითაა ცნობილი, ვინაიდან მისი მებრძოლები ამავე დროს მისი სუფიელი მორჩილები -„მურიდები“ არაბ., مريد იყვნენ). საქართველოს ეროვნულ არქივში დამუშავებული მასალებით, გამოიკვეთა, რომ მურიდიზმმა ჩრდილო კავკასიელი მთიელები თავისუფლების მოყვარე, ღირსეულ მებრძოლებად განამტკიცა და სწორედ მათი გაერთიანებით შეძლო შემდგომში იმამ შამილმა ანგარიშ გასაწევი ძალის ჩამოყალიბება.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მარიამ გურეშიძე, ილიას უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ასისტენტ მკვლევარი. საქართველო, 0162.
თბილისი, გიორგი წერეთელის ქ. 3.
+995551 127 855. mariagureshidze@gmail.com
ORCID iD :0000-0002-9825-0651

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-12-08

როგორ უნდა ციტირება

გურეშიძე მარიამ. 2023. “იმამ შამილის ტყვედ აყვანა და მურიდიზმის დასასრული”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 6 (2):53-64; 65. https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7354.

გამოცემა

სექცია

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა