ალბერტ მენთეშაშვილი - მ ო გ ო ნ ე ბ ა

ავტორები

  • მარიამ გურეშიძე ილიას უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი https://orcid.org/0000-0002-9825-0651

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7834

ანოტაცია

---

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მარიამ გურეშიძე, ილიას უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ილიას უნივერსიტეტის გ. წერეთლის
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
ასისტენტ მკვლევარი. საქართველო, 0162.
თბილისი, გიორგი წერეთელის ქ. 3
+995551 127 855. mariagureshidze@gmail.com
ORCID iD :0000-0002-9825-0651

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

გურეშიძე მარიამ. 2024. “ალბერტ მენთეშაშვილი - მ ო გ ო ნ ე ბ ა”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):525-29. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7834.

გამოცემა

სექცია

მოგონება, მოღვაწეობა