ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი „აღმოსავლ­ეთ­მცოდნეობის მაცნე“ დაარსდა 2018 წელს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტის ჰუმანი­ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ბაზაზე. ჟურნალის მიზანია სამეცნიერო საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე კვლევების შესახებ აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგებში. 

განცხადებები

ბსუ-ს სამეცნიერო ჟურნალი „აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე’’ პოლონეთის სამეცნიერო ჟურნალების სიაში შევიდა

2023-08-22

მიმდინარე გამოცემა

ტომ. 6 No. 1 (2023)
					ნახვა ტომ. 6 No. 1 (2023)
გამოქვეყნებული: 2023-06-23

სრული გამოცემა

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

სამეცნიერო სტატიები: ფილოსოფია, კულტურა

ყველა გამოცემის ნახვა