სეიდაბადში ნაპოვნი ჰიჯრის I საუკუნით დათარიღებული მანძილის აღმნიშვნელი ქვის წარწერა

ავტორები

  • ეთერ ღვინიაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი https://orcid.org/0009-0007-1070-7690
  • გიორგი ნარიმანიშვილი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი https://orcid.org/0009-0004-1921-4081

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7362

საკვანძო სიტყვები:

პროფ. ც. კახიანი, თბილისი, მილის ქვა, არაბულენოვანი წარწერები

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომის ამოცანა არის სეიდაბადში ნაპოვნი ჰიჯრის I საუკუნის მანძილის აღმნიშვნელი ქვის წარწერის კვლევა, რომელიც პროფ. ც. კახიანის არქივში არსებულ მასალასა და ახლო აღმოსავლეთში აღმოჩენილ მილის ქვების ანალიზს ეფუძნება.

აღსანიშნავია, რომ ეს ძეგლი საქართველოს არაბულენოვან წარწერათაგან ერთ-ერთი უძველესია. მის შესახებ პროფ. ც.
კახიანის არქივში რამდენიმე ჩანაწერია.

როგორც ცნობილია, მილის ქვების აღმართვა და გზების მშენებლობა დაკავშირებული იყო ფოსტის ორგანიზებულ დაგეგმარებასთან, რაც ემსახურებოდა სახალიფოს მმართველობის ინტერესებს.
ვ. კრაჩკოვსკაიას მიხედვით, თბილისში ნაპოვნი მანძილის აღმნიშვნელი ქვის წარწერა ხელწერისა და შინაარსიის მიხედვით შესაძლებელია დათარიღდეს 100/718-719 წ., შეიძლება პირველი საუკუნის ოთხმოციანი წლებითაც და ის უთუოდ არის
ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამხრეთ კავკასიაში ჩვენამდე მოღწეულ არაბულენოვან წარწერებს შორის.

ხსენებულ პერიოდში თბილისის მიმდებარედ მანძილის ქვის აღმოჩენა უნდა მიუთითებდეს იმაზე, რომ ქართლის დედაქალაქი ჩართული იყო სახალიფოს სავაჭრო ქსელში და მდებარეობდა მნიშვნელოვან მაგისტრალზე.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

ეთერ ღვინიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სემიტოლოგიის
განყოფილების მკვლევარი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,

საქართველო 0162. თბილისი, გიორგი წერეთელის ქ.3
+995599171215. eter.ghviniashvili@iliauni.edu.ge
ORCID: 0009-0007-1070-7690

გიორგი ნარიმანიშვილი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის

ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 0131.

თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240.

+995577962009. g.narimanishvili@freeuni.edu.ge

ORCID: 0009-0004-1921-4081

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-12-08

როგორ უნდა ციტირება

ღვინიაშვილი ეთერ, and ნარიმანიშვილი გიორგი. 2023. “სეიდაბადში ნაპოვნი ჰიჯრის I საუკუნით დათარიღებული მანძილის აღმნიშვნელი ქვის წარწერა”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 6 (2):262-81. https://doi.org/10.61671/hos.6.2023.7362.

გამოცემა

სექცია

ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა