გოჩა ჯაფარიძე - გახსენება

ავტორები

  • გიორგი ახალკაციშვილი

ანოტაცია

გოჩა ჯაფარიძე - გახსენება

Downloads

Download data is not yet available.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

ახალკაციშვილი გიორგი. 2022. “გოჩა ჯაფარიძე - გახსენება”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):232-41. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4085.

გამოცემა

სექცია

გახსენება